Forskning.se: Avel för mer enhetliga kor och grisar

04 jun 2014 14:43
Majbritt Felleki har i sitt doktorsarbete tagit fram ett nytt statistikverktyg åt avelsgenetiker

När man genom avel förbättrar en egenskap i en husdjursras kan man som bieffekt få en större skillnad mellan de bästa och de sämsta djuren. Sådana skillnader kan vara oönskade, om de försvårar en rationell skötsel. Nu har avelsgenetikerna fått ett nytt statistikverktyg som gör det möjligt att undersöka om sådana effekter är genetiskt betingade och därmed går att motverka i aveln.

Bakom den nya metoden står bland annat Majbritt Felleki från SLU och Högskolan Dalarna.

Publicerad