Falu kommun skriver avtal med Högskolan Dalarna

08 okt 2015 13:50
Falu kommun har skrivit ett utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna för åren 2015-2018. Avtalet innebär bland annat att kommunen betalar 1,5 miljoner kronor om året till högskolan

Under ett antal år har Falu kommun och Högskolan Dalarna haft ett utvecklingsavtal.

Nu har en justering och uppdatering gjorts av avtalet, vilket kommunstyrelsen sa ja till vid sitt senaste sammanträde.

Enligt avtalet förbinder sig kommunen att under en treårsperiod, 2015-2018, bidra med 1,5 miljoner kronor per år till utveckling och utbildning och forskning vid högskolan. 

De anslagna medlen ska användas till utbildnings- och forskningsinsatser inom de utpekade profilområdena eller till andra likartade aktiviteter som parterna kommer överens om. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott.

– Kommunstyrelsen hade en bra dialog kring det här ärendet och alla, utom Vänsterpartiet, var positiva till att ingå avtalet. Högskolan är viktig för Falun, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Utvecklingsavtalet innebär också att Högskolan Dalarna åtar sig att genom utbildningar och forskning inom områdena idrott, hälsa och media svara för att en kompetensuppbyggnad sker i samverkan med kommunen för en positiv utveckling i både kommunen och Dalarna.

Högskolan svarar även för att utveckla nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer.

– För oss i kommunen är det viktigt att utveckla våra profilområden, och i det arbetet spelar högskolan en viktig roll, säger Susanne Norberg.

Källa: dt.se

Publicerad