"Falubor var ett problem för kyrkan"

26 okt 2015 10:24
Under 1600- och 1700-talen var Falun Sveriges ledande gruvort och därmed också en stad fylld av arbetare.

Något som bidrog till att kyrkan fick en då annorlunda och betydligt mindre inflytelserik ställning än på andra håll i landet.

– Men pietisten Olof Ekman och Bergslaget vid Stora Kopparberg ville ändra på det, förklarar Urban Claesson, historieprofessor vid Högskolan Dalarna, som gett ut en bok om Faluns något sena kristna uppvaknande.

En arbetarstad som Falun var under 1600-talet en rejäl utmaning för kyrkan som till sin organisation och struktur var mera anpassad till landsbygden och dess förhållanden.

– I Falun fanns modern industriteknik och därmed också ett modernare tankesätt och många Falubor gick då över huvud taget inte i kyrkan. I stället höll man en ganska raljant ton mot kristendomen och samhället var ganska sekulariserat, berättar Urban Claesson, historieprofessor vid Högskolan Dalarna som nyligen gett ut en bok om kristendomens återuppväckelse i Falun.

– Faluborna var kort sagt ett problembarn för kyrkan. Till kyrkan blev man mer eller mindre tvingade och Gudstjänsterna då kunde dessutom vara ganska stökiga tillställningar.

Läs hela reportaget: dt.se

Den 1 december kl 18.00 är alla hjärtligt välkomna till Högskolans bibliotek (Falun) på bokpresentation och öppet föreläsning.

För mer information se Öppen inbjudan: Bokpresentation och föreläsning

Publicerad