Fem miljoner beviljas till stålindustrins forskarskola

05 nov 2015 12:22
Region Dalarnas direktion har beviljat 5 miljoner kronor för en fortsättning av stålindustrins forskarskola.

Syftet med forskarskolan är att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare i svenska företag.

Projektet är tvåårigt och omfattar 18,7 miljoner kronor.

Övriga finansiärer är Högskolan Dalarna (projektägare),  Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Sandvikens kommun, Jernkontoret samt deltagande företag.

Publicerad