Femteklassare programmerar robotar

08 dec 2015 22:47
En iPad, en robot och en bana på golvet är vad som behövs för att fånga femteklassarnas intresse. Ett nytt projekt i Teknikerjakten ska inspirera barn att i framtiden välja en tekniskt inriktad utbildning och också se Högskolan Dalarna som ett alternativ.

Femteklassarna från Gylleskolan i Borlänge följer koncentrerat med under genomgången. Snart ska de programmera små robotar, så kallade Blue-bots, helt på egen hand och få dem att röra sig efter en bana med diverse hinder. Efter bara 10 minuters genomgång är eleverna i full färd med att lösa utmaningarna.

Teknikerjakten och Teknikåttan är väl inarbetade begrepp vid Högskolan Dalarna som genomförts under många år i syfte att rekrytera fler studenter till de tekniska utbildningarna. Projektet att låta femteklassare programmera robotar är däremot helt nytt.

– Vi vill skapa en positiv bild av Högskolan Dalarna, säger Röde Nyström som tillsammans med Johan Sonne genomför projektet. Här får de några roliga tekniska utmaningar och de får koda själva, något de inte gör i skolan. När det längre fram blir dags att läsa på universitet eller högskola ska de minnas Högskolan Dalarna som ett bra alternativ.

Satsningen på Teknikerjakten har slagit väl ut i Falun och Borlänge, allt fler ungdomar väljer tekniskt eller naturvetenskapligt program på gymnasiet.

– Här är det över 30 procent av eleverna som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet, säger Johan Sonne. Snittet i Sverige ligger på ungefär 20 procent.

Vi ett flertal tillfällen i december genomförs projektet för elever i årskurs fem i Borlänge och intresset har varit högt.

– Ungefär hälften av alla femmor har anmält sig och platserna bokades upp redan första dagen, säger en nöjd Röde Nyström. I vår ska vi göra samma sak för eleverna i årskurs fem i Falun.

Tillbaka till femteklassarna som nu är i full färd att få de små robotarna att röra sig enligt speciella instruktioner och ta sig från ett ställe till ett annat på den aktuella banan. Uppdragen de får är utvecklande på flera sätt; eleverna måste lösa problem tillsammans, de får en geografisk repetition eftersom roboten ska förflytta sig mellan olika huvudstäder på en världskarta och vissa instruktioner är på engelska. Sällan har jag sett 11-åringar så intresserade och uppslukade av en uppgift. Koncentration, lågmälda samtal och breda leenden avlöste varandra i takt med genomförda uppdrag. 

Tindra Ermesjö och Elvira Nystedt studerar instruktionerna och räknar ut hur roboten ska röra sig för att de ska kunna lösa uppgiften. Elvira mäter ut på kartan och Tindra programmerar.

– Se upp för vår groda! säger de i kör när roboten börjar röra sig över världskartan. På frågan om det är kul svara de resolut ja. Och inte var det svårt heller. Galant får de roboten att ta sig från Tokyo till New York, sjövägen.

Den som fick mest uppmärksamhet, både av femteklassarna och förbipasserade högskolestudenter, var nog i alla fall humanoiden Nao, en halvmeter hög robot som både pratade och rörde på sig och som avslutningsvis dansade som självaste Michael Jackson.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad