Företagskultur och kompetens viktiga faktorer för framgångsrik partihandeln

04 jun 2015 09:00
Zuzana Macuchova har i sin avhandling studerat företagsdynamik inom den svenska partihandeln.

Med statistiska metoder har årsredovisningsdata och regionala demografiska data analyserats för att se vilka faktorer som påverkar bland annat nyetableringar, lokaliseringsval samt tillväxt och lönsamhet i partihandelsföretagen.

Partihandeln är en betydande sektor i näringslivet, som länkar ihop producenter med detaljister och andra mottagare, som exempelvis produktionsföretag eller offentlig förvaltning. Partihandel är med sina knappt 46 000 företag och 200 000 anställda ungefär lika stor som detaljhandeln, men med en nettoomsättning på 1 250 miljarder kronor (2013), mer än dubbelt så stor som detaljhandelns. Trots att partihandeln är en viktig sektor i svenskt näringsliv finns inte mycket forskning om branschen.

Resultatet i avhandlingen "Essays on Firm Dynamics in the Swedish Wholesale Trade Sector" visar bland annat att partihandelsföretagen undviker att etablera sig eller migrera till regioner där konkurrensen inom branschen är hård, men också att endast en liten del av företagsdynamiken går att förklara med ekonomiska och demografiska variabler från tillgänglig officiell statistik. Lokaliseringsvalen och företagets tillväxt och lönsamhet bestäms av företagsspecifika faktorer som företagskultur, personalens samt företagsledningens kompetens. Faktorer som inte kan fångas i företagens årsredovisningar eller andra regionala data. En av avhandlingens resultat är därför att den också tydligt visar vilka svårigheter som finns med att utifrån registerdata försöka bedöma vilka företag som kommer att bli framgångsrika inom partihandeln.

Zuzana Macuchova disputerar fredagen den 5 juni kl 13.00 på Högskolan Dalarna, sal Clas Ohlson, Campus Borlänge

Publicerad