Forskare, praktiker och studenter från 10 länder med intresse av kunskapsimplementering

03 sep 2014 10:31
Under tre dagar i slutet av juni genomfördes för 14:e gången Knowledge Utilization (KU) colloquium.

KU är en årlig sammankomst som riktar sig till forskare, praktiker och studenter som på något sätt arbetar/studerar inom eller har intresse av området kunskapsimplementering.

Vid årets sammankomst som ansvarades av forskningscentrumet KIPS (KunskapsImplementering och PatientSäkerhet) deltog drygt 70 personer från 10 länder. Konferensen hade i år fyra huvudteman; processutvärdering, strategisk kommunikation, posterutställning och Open space. Under dagarna blandades föreläsningar med gruppdiskussioner i större och mindre grupper.

Publicerad