Forskarnätverk skapas inom ljud- och musikproduktion

14 nov 2013 09:59
35 forskare från hela norden samlas i veckan i mediehuset i Falun för en konferens i ljud- och musikproduktion. Syftet är att etablera ett nätverk för forskare inom det förhållandevis nya kunskapsområdet.

Anders Sjölin
Anders Sjölin, lektor på institutionen för kommunikation och information vid Högskolan i Skövde, föreläste om interdisciplinära experimentella metoder för vetenskapligt perspektiv på konstnärliga ljud- och musikproduktioner.

– Vi har börjat nå en vetenskaplig mognad inom området, bland annat genom publikationer av vetenskapliga artiklar som börjat ge ämnet substans, säger Johnny Wingstedt, lektor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna.

Aktuell antologi

Ett exempel på områdets framväxt som kunskaps- och forskningsområde är antologin "På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde" som publicerades förra året med professor Gunnar Ternhag (tidigare ämnesföreträdare i ämnet vid Högskolan Dalarna) och Johnny Wingstedt (nuvarande ämnesföreträdare) som redaktörer. Författarna kommer från Sverige, Norge och Finland – och flera av dessa deltar i den aktuella konferensen.

Fortsättning planeras

Förutom att vara startpunkt för forskningsnätverket så ges 18 forskningspresentationer under de två dagarna som konferensen pågår. Konferensen avslutas med en diskussion om fortsatta former för nätverksträffar.

– Det är ganska klart redan nu att det blir en fortsättning. Form och plats får vi se var vi landar med, säger Johnny Wingstedt.

Ett av resultaten han hoppas kommer från konferensen är skapandet av en digital tidsskrift för forskare inom ämnet. Tanken är att författare inom nätverket ska publicera texter i forumet, som sedan ska utvidgas och publicera även andra forskare.

PresentationKonferensen samlar runt 35 forskare. Flera av dem är medförfattare till en antologi om musikproduktion som publicerades förra året.

Publicerad