Forskarskolan Reesbe samlas i Falun

03 nov 2015 08:00
3- 4 november sker företagsforskarskolan Reesbes höstmöte i Falun. Doktorander, handledare och företagsmentorer samlas för två dagar med föredrag av inbjudna föreläsare, studiebesök på Falu Energi & Vatten och forskningspresentationer av doktoranderna.

Forskarskolan Reesbe (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment) bedrivs gemensamt av Högskolan Dalarna, Mälardalens Högskola och Högskolan i Gävle, som har huvudansvaret. I forskningsarbetet deltar flera kommunala bolag, för Högskolan Dalarnas del, Borlänge Energi, Stora Tunabyggen och Falu Energi & Vatten.

–  Här i Dalarna har vi bland annat planerat doktorandprojekt om hopkopplingen av Falun och Borlänges fjärrvärmesystem och renoveringen av bostadsområdet Tjärna Ängar i Borlänge, berättar Ewa Wäckelgård, programdirektör för forskarskolan.

–  Företagen involverar doktoranderna i sitt strategiska arbete och genom att koppla doktorandernas forskningsinsatser till framtidsstudier får företagen bättre stöd i sin långsiktiga planering fortsätter Ewa.

Reesbe har under hösten antagit ytterligare nio doktorander och har totalt 21 doktorander som bedriver forskning i något eller några av de 23 företag som deltar.

Publicerad