Forskning i matematik presenteras i webbinarium till Sveriges gymnasielärare

18 dec 2014 08:00
Torsdagen den 18 december 2014 kl 16.00-17.30 medverkar Lovisa Sumpter, Högskolan Dalarna, i webbinarium om matematikundervisning i gymnasieskolan.

Lovia Sumpter föreläser utifrån svensk och internationell forskning om gymnasieelevers matematiska resonemang. Vilka resonemang producerar elever när de löser uppgifter i matematik och varför just dessa?

Webbinarium är en föreläsning som sänds via webben och frågor kan ställas direkt till föreläsaren. Denna undervisningspraktik gör det möjligt att, på ett enkelt sätt, presentera forskning så att den kan tas till vara och komma många till godo.

Se Webbinarium: Matematikundervisning i gymnasieskolan

Publicerad