Forskning om dynamiska vägskyltar

07 nov 2014 15:46
Ett trettiotal åhörare hade samlats på Tenoren i Borlänge för att bevittna när Diala Jomaa, forskare inom mikrodataanalys, försvarade sin licentiatuppsats. Det är andra gången i historien som Högskolan Dalarna genomför ett licentiatseminarium.

Avhandlingen utvärderar effektiviteten av dynamiska vägskyltar – sådana skyltar som tänds om bilisten kör för fort. Hon har framförallt studerat vid vilken hastighet som är den mest lämpliga för att skylten ska tändas.

Trafiksäkerheten kan förbättras

– Det vanliga är att skylten tänds om bilisten kör cirka tio procent för fort på sträckan. Jomaas studier visar att denna så kallade triggerpunkt bör höjas ytterligare. Det är ett intressant bidrag till ett forskningsområde som ännu ligger i sin linda. Man kan säga att Diala Jomaa är något av en pionjär på området, säger Johan Håkansson som var examinator för dagen.

Opponent var Wilco Burghout från KTH, som överlag var positiv till uppsatsen och de resultat som framkom.

Fler licentiater på gång

Mikrodataanalys är ännu så länge det enda ämne som Högskolan Dalarna får examinera inom. Diala Jomaa är den andra personen som genomför en licentiat vid Högskolan Dalarna, men fler är på gång.

– Det är jättekul att vi har kommit igång med examinationer. Vi har många fler på gång inom den närmaste framtiden och snart kommer vi även att kunna examinera doktorer, säger Johan Håkansson.

Text & bild: Henrik Sjögren 

Publicerad