Forskningscentra inom vård och omsorg invigda

15 jan 2014 16:33
Ett starkare partnerskap mellan akademi och vård och omsorg. Det ska två nya forskningscentra som skapats vid Högskolan Dalarna bidra till. På onsdagen invigdes de i ljusgården på Campus Falun.

Projektet med de båda forskningscentra ska stödja forskning kring kunskapsimplementering och innovation inom vård och omsorg av äldre, som utgör en växande del av befolkningen.

– Några av våra största utmaningar ligger i att möta behoven med en äldre befolkning. Vi har god kompetens för detta inom Högskolan Dalarna, och genom att vi nu samlar, synliggör och fokuserar utvecklingen inom de här områdena kommer vi att stärka Högskolans roll och öka vår förmåga att få hit bra personal, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

De båda forskningscentra kallas Implementering och patientsäkerhet (KIPS) och Äldreforskning (ReCALL), och ska fungera som plattformar och mötesplatser för samverkan mellan Högskolan Dalarna och verksamma inom Landstinget, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg och andra akademiska kunskapscentra.

VINNOVA har bidragit till med en miljon kronor till projektet, som förväntas leda till ökad användning av forskningsresultat inom vård och omsorg och att forskning får ökad relevans genom samverkan mellan akademi och berörda verksamheter.