Forskningspris tilldelas forskare vid Högskolan Dalarna

25 jan 2015 18:25
Thomas Sedelius, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna och Olga Mashtaler, doktorand vid National University, Kiev, har tilldelats the East European Politics Prize 2013 för bästa vetenskapliga artikel 2013.

Thomas och Olga får priset för sin gemensamma artikel: Two Decades of Semi-Presidentialism: Issues of Intra-Executive Conflict in Central and Eastern Europe 1991-2011. Förutom positiv uppmärksamhet innefattar priset även ett honorar på 350£. 

- Det känns både överraskande och förstås mycket hedrande, säger Thomas Sedelius.

- Artikeln är ett resultat av den forskning som jag och Olga på olika sätt ägnat oss åt under flera år. Den relaterar också direkt till det treåriga forskningsprojekt som nyligen beviljades finansiering från Vetenskapsrådet och som involverar ytterligare kollegor i statsvetenskap här vid Högskolan Dalarna, bland annat Kjetil Duvold och Jenny Åberg. Vi ser priset som ett kvitto på att den forskning vi bedriver håller hög kvalitet”, fortsätter Thomas.”

I artikeln jämförs åtta länder i Central- och Östeuropa (Bulgarien, Kroatien, Litauen, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland och Ukraina) där man inrättat så kallad semipresidentialism, det vill säga där en direktvald president styr tillsammans med en premiärminister och regering som är ansvarig inför parlamentet. Modellen har en inbyggd risk för konflikt mellan president och premiärminister och det är just sådana intraexekutiva konfliker som analyseras i artikeln. Med hjälp av data från dokument, litteratur och expertutlåtanden görs en systematisk undersökning av trender och innehåll i dessa konflikter mellan 1991-2011. Resultaten visar att intraexekutiva konflikter har varit frekvent förekommande under hela perioden och att lite tyder på att de minskar över tid. Dessutom indikerar resultaten, tvärtemot vad man kan förvänta sig, att innehållet i konflikterna bara i liten utsträckning har ändrats över tid från att handla om formella spelregler och konstitutionella frågor till att bli mer sakfrågeinriktade. Alltjämt är dragkampen om både formell och reell makt mellan president och premiärminister en betydande utmaning att hantera för flera av de länder som inrättat semipresidentialism.   

East European Politics är en internationell peer review tidskrift som publicerar artiklar inom det statsvetenskapliga fältet med fokus på Central- och Östeuropa, Ryssland och andra tidigare sovjetländer.

Mer information om tidskriften och priset: Explore Taylor & Francis

Artikeln är fritt tillgänglig och kan laddas ner här: tandfonline.se

Publicerad