Forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys utvärderas

10 dec 2014 10:57
Den här veckan har vi vår andra granskningspanel på plats för att utvärdera forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys.

Det är direktör Stina Algotson, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och professor Lars Hultkranz, Örebro universitet. Professor Christer Carlsson Åbo Akademi, deltar i utvärderingen, men finns inte på plats i Borlänge. Paneldeltagarna har ett gediget program där de ska träffa representanter för högskolans olika verksamheter inklusive doktoranderna i mikrodataanalys. Vidare ska de träffa representanter för ITS-Dalarna. Efter helgerna fortsätter utvärderingarna av övriga fyra forskningsprofiler.

Publicerad