Forskningsprofilen Stålformning och ytteknik utvärderas

03 dec 2014 09:53

Nu är den första granskningspanelen på plats för att utvärdera forskningsprofilen Stålformning och ytteknik. Det är professor Uta Klement Chalmers, professor Christer Persson, Chalmers och professor Niels Bay, Danmarks tekniska universitet. De anlände igår och fick en introduktion till Högskolan av rektor. Lennart Westman, Göran Engberg och Mikael Olsson presenterade forskningsprofilen och visade laboratorier under eftermiddagen. Idag träffar de dekan, representanter från SSAB och senare akademichef. Sedan fortsätter programmet med flera inbokade möten och samtal fram till och med torsdag kväll.

Granskningen ska ha fokus på bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten och produktionen inom forskningsprofilen, samt den forskningsmiljö som erbjuds forskare och doktorander inklusive verksamhetens förutsättningar. Utvärderingen ska ha en formativ inriktning och ta hänsyn till den utvecklingsnivå som respektive forskningsprofil befinner sig på. Utvärderarna har fått verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser från profilen och en bibliometrisk analys har gjorts med bistånd från biblioteket.

Publicerad