Forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna beviljas 1 400 000 kr

18 nov 2014 22:08
Ulla-Karin Schön, Fil dr, i socialt arbete vid Forskningsprofilen Hälsa & välfärd, Högskolan Dalarna har beviljats 1 400 000 kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE.

Medel beviljades för projektet ”Psykosociala insatser; samverkan och delat beslutsfattande? Ett participatoriskt forskningsprojekt för att utveckla och implementera delat beslutsfattande i socialpsykiatri”.

 

Publicerad