Forskningsprojektet: När barn far illa – vad händer med de anställda i skolan får anslag från AFA-försäkringen

26 jun 2014 14:26
Maria Forsner och Gudrun Elvhage vid Högskolan Dalarna, får 551 000 kr från AFA Försäkring för att undersöka vilka förutsättningar skolanställda har att kunna leva upp till anmälningsplikten.

När ett barn far illa, har skolans anställda anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen. Den situation som då uppstår kan anställda uppleva som påfrestande och leda till stress och annan ohälsa. Efter en studie i sex grundskolor i tre kommuner ska man använda resultaten för att pröva metoder för att underlätta de för anställda som står inför att göra en anmälan om barn som far illa.

Publicerad