Första examenstillfället för framtidens lärare och ledare inom barn- och mödravård i Somaliland

24 sep 2015 08:00
Högskolan Dalarna har under flera år medverkat till att utbilda barnmorskelärare i Somaliland. Den 13 september examinerades de första 24 studenterna vid Hargeisa och Amoud Universiteten i Somaliland.

I Somaliland beräknas barn- och mödradödligheten vara bland den högsta i världen. Av 100 000 kvinnor beräknas 850-1100 dö i samband med graviditet, ofta på grund av komplikationer som går att förebygga genom utbildning. Barnmorskor utbildade enligt internationell standards och forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa är centralt för en hållbar utveckling i regionen.

Högskolan Dalarna har därför i samarbete med tre statliga universitetet: Hargeisa, Amoud och Östafrika Universitetet i Somalia regionen genomfört en 1-årig masterutbildning som delfinansierats av SIDA.

Genom utbildning har kliniskt verksamma barnmorskor fått möjlighet att lära sig mer om kvinnors rättigheter och fördjupa sig inom sexuell och reproduktiv hälsa och frågor som graviditet, förlossning, barnäktenskap, kvinnlig könsstympning, osäkra aborter och preventivmedelsmetoder. 

Undervisningen, som baseras på nätbaserat lärande, skiljer sig från den undervisning studenterna tidigare erfarit. Under utbildningen har studenterna utmanats att reflektera över nya frågeställningar som rör kvinnors rättigheter i olika kontext och hur kvinnors livsvillkor kan påverka sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Under utbildningen har studenterna utvecklat förmågor att reflektera, argumentera och presentera evidensbaserad kunskap samt hur den kan omsättas i klinisk vardag.

I framtiden kommer de examinerade studenterna inneha positioner som lärare och ledare på universitet och inom regeringen. De kommer att utbilda alla de hundratals barnmorskor som behövs på landsbygd och i stad för att täcka behovet. 

Publicerad