Första nationella forskningskonferensen i pedagogiskt arbete

17 maj 2013 16:46
Under två dagar har runt 60 forskare från hela landet föreläst, lyssnat och diskuterat aktuell forskning om pedagogiskt arbete.

Monika Vinterek
Monika Vinterek öppnar konferensen.

– Det är 13 år sedan ämnet Pedagogiskt arbete skapades. Till dagens konferens hade vi runt 75 anmälda, vilket är nästan lika många som hunnit disputera i ämnet, sade Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete i sitt öppnande av konferensen.

Forskningsresultat till skolorna

Utöver tre huvudföreläsningar med samtliga deltagare presenterade forskare från hela landet bidrag från sin forskning i mindre grupper. Flertalet bidrag med direkt koppling till en skolpraktik får genom konferensen spridning till olika lärosäten och många som också jobbar inom lärarutbildningar i landet får del av resultaten. Detta får i sin tur betydelse för vad som händer i skolorna.

Frågan om att skapa ett nationellt mötesforum för forskare i Pedagogiskt arbete väcktes under en konferens förra året i Linköping. Många representanter därifrån fanns på plats i Falun, bland annat Bengt Göran Martinsson och Glenn Hultman, som är något av pionjärer inom pedagogiskt arbete, och startade upp en första forskarskola inom ämnet 1999.

– Tidigare var pedagogik mer kopplat till utbildningsreformer och mindre till klassrumsverklighet. Hos oss var skapandet av forskningsskolan ett argument för att bredda verksamheten och forskningsanknytningen av lärarutbildningen, säger Glenn Hultman, professor och forskningsledare inom forskningsmiljön Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.


Bengt Göran Martinsson och Glenn Hultman var tidiga med att föra in forskningsaspekten i ämnet pedagogiskt arbete.

Intryck på besökare

En annan som besökte konferensen var Eva Reimers, professor vid Linköpings universitet, som gladdes att Högskolan Dalarna velat fortsätta det som skapades i Linköping. Efter första dagen hade framförallt de två huvudpresentationerna från Daniel Kallós och Lisbeth Lundahl gjort intryck.

– Framförallt Daniel Kallós föreläsning om lärarutbildning och pedagogiskt arbete, men jag har också fått bekräftat en känsla som jag haft tidigare, och det är att vi måste bli mer politiska, sa Eva Reimers.

Den marknadsinriktade skolan

En av de som bekräftade detta var Lisbeth Lundahl, professor från Umeå universitet, som föreläste om hur den allt mer marknadsinriktade skolvärlden påverkat elever, lärare och anställda. Hon ser bland annat ett ökat säljtänk hos lärare och ett ökat tryck att sätta höga betyg. För att locka elever engageras också allt fler i marknadsföring.

– Alla i personalen är engagerade, de enda jag kunde hitta som inte var engagerade i någon form av marknadsföring var bibliotekspersonalen, sa Lisbeth Lundahl och sammanfattade:

– Jag tror att det är väsentligt att vi som är forskare och verksamma i skolväsendet är medvetna om och räknar med det här, så att vi inte är fast i en gammal föreställning om hur en skola är och ser ut. Skolan kanske inte är som den brukade vara.

Monika Vinterek och Anders Arnqvist
Monika Vinterek skickar vidare en symbol för den nationella forskningskonferensen till Anders Arnqvist, professor vid Karlstad universitet, där nästa nationella forskningskonferens i pedagogiskt arbete hålls 2015.

Karlstad nästa

Monika Vinterek som varit ansvarig för konferensen, avslutade med att tacka deltagarna och avslöja platsen för nästa nationella forskningskonferens.

– Jag tror många delar min uppfattning att det varit intressant och givande och jag vill rikta ett jättestort tack till alla ni som bidragit, sade Monika Vinterek.

Ansvaret för den nationella forskningskonferensen går nu vidare till Karlstad Universitet, som ger forumet ett nytt hem år 2015.

Fullsatt sal
Fullsatt sal vid Anders Arnqvists och övriga föreläsares presentationer.

Samtal
Många möten även utanför salarna.

Publicerad