Förstärkning av lärarprogrammen i höst

21 mar 2014 14:30
Det är inte bara regeringen och oppositionen som vill satsa stort på skolan och lärarutbildningen. Även Högskolan Dalarna satsar stort på att stärka sina lärarutbildningsprogram genom att vidareutveckla det regionala samarbetet.

Från och med höstterminen 2014 kommer alla nya studenter på förskollärar- och grundlärarprogrammen att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning i Dalarna med omnejd i stället för som tidigare i hela landet. 

Del i regeringsbeslut

Förändringen är en del i ett regeringsbeslut som handlar om att starta en försöksverksamhet med så kallade övningsskolor som tar på sig ett större utbildningsansvar i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet är att åstadkomma en bättre koppling mellan utbildningarnas teoretiska och praktiska moment och fördjupa samarbetet mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärarutbildarna så att studenterna ska bli ännu bättre förberedda för sitt läraruppdrag.

Kvalitetsmedveten kultur

Till en början är det åtta grundskolor (F-6) och lika många förskoleområden i regionens kommuner, från Sandviken i öst till Smedjebacken och Leksand i väst som kommer att få ta emot ett större antal lärarstudenter. Förutom att dessa skolor och förskolor har ett stort antal lärare med rätt ämnesbehörighet och handledarutbildning har de också utmärkt sig genom att visa på en kvalitetsmedveten kultur och en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med högskolans lärarutbildning.

Med denna förändring hoppas Högskolan Dalarna inte bara kunna erbjuda en ännu bättre lärarutbildning utan också locka fler blivande lärare och förskollärare till regionen.

Publicerad