Från konflikthärdar och flyktingströmmar till etik, kulturmöten och hälsoaspekter – kurs och öppna föreläsningar om migration

11 apr 2016 08:00
Ett stort problem på flyktingmottagningar, kommuner och vården i hela Dalarna är brist på kunskap för alla som pratar med eller om flyktingar och andra migranter.

Verkligheten kring migrationen omfattar så många olika kunskapsområden – som alla på olika sätt påverkar varandra.

Högskolan Dalarnas lärare och forskare från ett tiotal olika ämne har därför tillsammans skapat högskolekursen ”Migration och mottagande – perspektiv på en komplex verklighet”.

- Tanken är att fördjupa vår kunskap, både vår egen och studenternas, genom att låta perspektiv hos en rad olika forskare – i bl a sociologi, etik, historia, kulturgeografi, språk och omvårdnad - belysa varandra i en gemensam kurs.”, säger Stina Jeffner, sociolog, som är kursansvarig.

Öppna föreläsningar om allt från konflikthärdar och flyktingströmmar till etik, kulturmöten och hälsoaspekter

- Vi vill gärna engagera hela regionen, så vi bjuder in alla till öppna föreläsningar i vårt nya högskolebibliotek i Falun. Det blir en föreläsning varannan vecka om allt från konflikthärdar och flyktingströmmar till etik, kulturmöten och hälsoaspekter. Föreläsningarna och litteraturläsning följs upp av seminarier där förberedda samtal i små och större grupper fördjupar kunskaper i ett mycket komplext område. Kursen erbjuds både på campus och som nätbaserad på kvartsfart, vilket kräver en arbetsinsats om ca 10 timmar per vecka med början i september, fortsätter Stina Jeffner.

Målgrupperna för utbildningen är framförallt tre. För det första de som på olika sätt arbetar med mottagande av flyktingar professionellt eller frivilligt. Den andra gruppen är den breda allmänheten, sådana som genom sitt engagemang kommer att kunna bidra till den offentliga debatten med en fördjupad kunskap. En tredje grupp är studenter som redan läser program eller ämnen vid Högskolan Dalarna. Den som vill söka har fram till den 15 april på sig.

Publicerad