Fullspäckad skolutvecklingsdag under höstlovet

27 okt 2015 16:33
Den 27 oktober arrangerade Högskolan Dalarna för andra året i rad Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge. Ett populärt evenemang som i år lockade över 700 deltagare, främst lärare och övrig skolpersonal från länets skolor.

Forumet fokuserar på skolutveckling och underrubriken för årets upplaga var ”Ledarskapet i skolan och förskolan – en utmaning för pedagoger”.

Dagen inleddes av Monika Vinterek, professor vid Högskolan Dalarna. Hon berättade om de utmaningar som pedagoger har i sin vardag och vikten av att vara en god ledare. Men hon betonade också den fostrande roll som skolan också har, framförallt i de yngre åren.

– Den stora utmaningen är att kunna leda med riktning och öppenhet samtidigt. Undervisningen är en odelbar helhet av många beståndsdelar, ungefär som en bil. Delarna var för sig gör ingen nytta, men tillsammans gör de det. Pedagogen är sedan föraren som kör bilen, berättade hon.

Andra punkten på dagordningen var Ulf Karlsson, förre förbundskaptenen i friidrottslandslaget. Han berättade om det inspirerande ledarskapet och vilka egenskaper som utmärker en god ledare. Han gav några konkreta tips. 

– En bra ledare inspirerar människor att överträffa sig själva. Det viktigaste för en god ledare är att ta sig tid att lyssna och se alla sina medarbetare. Och man ska alltid vara så ärlig som möjligt, både mot sig själv och andra, berättade Ulf Karlsson.

Han påtalade även vikten av att hitta och ta tillvara på stunder i sin tillvaro då man kan återhämta sig.

– Det är under återhämtningen vi blir bättre på det vi gör. Det kallas för superkompensation, berättade han.

Ett de många seminarier som arrangerades under dagen var ”Nyanländas lärande – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt” som hölls av Josefin Nilsson som är språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun. Hon arbetar på en enhet med många nyanlända elever och berättade om hur man bäst klarar sin studiesituation om man har ett annat modersmål än svenskan.

– Modersmålsundervisning är oerhört viktigt för elevens inlärning och man ska så långt det är möjligt försöka att låta eleverna använda sitt modersmål i skolan. Men det ska också ske på ett inkluderande sätt så att eleven inte upplever sig särbehandlad, berättade Anna Lofors Sjögren, lärare i svenska som andraspråk från Falun, som deltog på seminariet.   

Publicerad