Gott betyg till Högskolan Dalarnas utbildning i franska

20 feb 2013 13:17

Idag publicerade Universitetskanslerämbetet (tidigare Högskoleverket) resultatet av granskningen av landets utbildningar i franska.

Högskolan Dalarnas examensrätt i franska på kandidatnivå fick omdömet hög kvalitet av ämbetets bedömargrupp. Fem examensmål har granskats, och måluppfyllelsen bedömdes som hög för samtliga mål. Universitetkanslerämbetets rapport uppmärksammar till exempel den systematiska utvecklingen av studenternas vetenskapliga förmåga i den nätbaserade utbildningen, och den samverkan som sker över ämnesgränserna vid Högskolan Dalarna.

– Vi har arbetat målmedvetet med utbildningens kvalitet i vår ämnesgrupp och vi är glada över att detta gett resultat i granskningen, säger ämnesföreträdaren Charlotte Lindgren, lektor i franska.

Ämnet har nyligen erhållit examensrättighet även på magisternivå, och det goda betyget till utbildningen på kandidatnivå inspirerar i det fortsatta arbetet med att utforma studier i franska på avancerad nivå vid Högskolan Dalarna.

Publicerad