Ett grafiskt design-program anpassat efter framtidens behov

05 apr 2016 08:00
Att studera grafisk design idag är inte vad det var för bara något år sedan. För att möta framtidens efterfrågan på kunskaper inom digitala medier uppdaterar Högskolan Dalarna nu sin grafiska designutbildning.

– Det är viktigt för oss att studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden och har den kunskap som krävs, berättar programansvarig Anna Skogbergs.

Programmet ”Grafisk design för digitala och tryckta medier” är en treårig kandidatutbildning vid campus Borlänge. Utbildningens inriktning mot digital publicering förstärks inför hösten 2016 och utbildningen knyts samman med ämnet Informatik för att säkerställa framtidens behov av kunskap inom digitala medier.

– Vi är stolta över vår breda utbildning där studenterna får gedigna kunskaper i grafisk design, webbdesign och den tekniska förståelse som behövs i branschen, förklarar Anna.

Utbildningen behandlar alla delar en blivande grafisk designer behöver; bl.a. foto, retusch, layout, typografi, färgkunskap, 3D-visualisering, 3D-animering, reklam, marknadsföring, digital publicering, trycksaksproduktion och ekonomi.

”Grafisk design för digitala och tryckta medier” är ett program i grafisk design som ligger i tiden. Studenterna skapar exempelvis reklamkampanjer där digitala kanaler samspelar med tryckt material för att optimalt möta företagens behov.

Pär Douhan, adjunkt inom Informatik och med kurser inom webbpublicering, berättar:

– Våra grafiska studenter skapar både attraktiva och funktionella webblösningar, det är toppen! Deras kunskap inom formgivning syns verkligen och dessa studenter blir viktiga nyckelpersoner på både reklambyråer och webbyråer.

Publicerad