Högskolan Dalarnas student vinner bästa pris för sitt examensarbete

16 jun 2014 11:47

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar årligen ut ett pris för bästa studentuppsats/examensarbete. I år går priset till Högskolan Dalarnas student Martina Virostek för sitt examensarbete "Interaktivt tryck - En undersökning om dagens utbud av interaktivt tryck samt kundnyttan av detta".

Projektet handlar om olika möjligheter inom interaktivt tryck och vilka fördelar och nackdelar som finns med användandet av de i Sverige ledande teknikerna. Även kundnyttan av interaktivt tryck undersöktes, specifikt för Ejendals AB.

Pristagaren presenteras på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september och får ta emot diplom samt prissumman på totalt 25 000 kronor. 

Publicerad