Hållbarhet måste ingå i vårdutbildningen

23 apr 2014 10:38
En artikel av Anna Anåker och Marie Elf vid Högskolan Dalarna har valts till Editors choice i juniupplagan av Scandinavian Journal of Caring Sciences. I artikeln analyseras hållbarhet inom vården.

Författarna menar att hållbarhetsfrågan måste vara en del i utbildningar inom vård och omsorg, och att ämnen som ekologi, miljö och hållbar utveckling ska ingå i utbildningen.

"Den här studien är viktig att lyfta inom vård och omsorg, den ger ny och viktig kunskap om vad sjuksköterskor och utbildare av sjuksköterskor kan bidra med när det gäller att uppnå hållbarhet inom vården", skriver Åshild Slettebø, Editor in Chief, SCS and Lennart Fredriksson, Associate Editor, SCS.

The Scandinavian Journal of Caring Sciences är en peer review-tidskrift som fokuserar på internationell forskning om patienter, familj och samhälle.