Hans Kellners forskning gynnar Sandvik

29 sep 2014 08:15
Forskarskolan ska medverka till att stålindustrin klarar den allt hårdare konkurrensen. – Jag kollar ståltillverkningen på Sandvik. Det är ett roligt projekt, säger Hans Kellner, en av doktoranderna som har sin bas i Sandbacka Park i Sandviken.

Stålindustrins forskarskola startades 2012 med pengar från stat, kommun och näringsliv. 

– Syftet är att ge industrin nya kunskaper men framför allt att få ut fler duktiga människor, säger Lennart Westman, föreståndare för projektet.

I dag ingår 14 doktorander och en 15:e håller på att rekryteras. De får 25 000 kronor i månadslön – mer om de lyckas bra – under de fyra åren som projektet pågår.

Fyra av doktoranderna har kontor i Sandbacka Park och de övriga i Högskolan Dalarnas lokaler i Borlänge.

Gävlebon Hans Kellner började för ett år sedan. Han är civilingenjör efter fem års studier i materialdesign på Kungliga tekniska högskolan (KTH).

– Jag undersöker hur man kan få bort inneslutningar, det vill säga föroreningar, i stålet och tittar på sista steget innan gjutningen. Målet är att få renare stål, säger han om uppgiften han fått på Sandvik.

Undersökningarna ska dels gynna företaget, dels medverka till att Hans Kellner kan lägga fram en doktorsavhandling.

Meningen är att han under de här åren ska finna nya rön som man inte känt till tidigare. Det kan komplettera den forskning som till exempel Sandvik bedriver inom sin egen stålforskning.

– Det kan vara svårt för ett företag att dedikera tre–fyra år på ett enda problem. Det här kan vara en bra chans att åtgärda viktiga problem som annars skjuts på framtiden, säger han.

Han hoppas också att det sedan leder till jobb på Sandvik eller något annat företag i stålindustrin.

Vilken betydelse har det att du har basen i Sandbacka Park?

– Det är nära till företaget och nära från bostaden i Gävle. Det är också trevligt folk som man kan prata med här i teknikparken, säger Hans Kellner.

Källa: arbetarbladet.se

Publicerad