DN: Har Sverige något att lära av de bästa Pisa-länderna?

13 maj 2015 16:26
Forskning behövs. Internationella studier visar att lärarens skicklighet är avgörande för vad eleverna lär sig. Om Sverige ska prestera bättre i Pisa-testerna måste vi lära av andra länder.

Vi föreslår ett forskningsprojekt som på plats i de bästa länderna kart­lägger kvaliteterna i undervisningen där, skriver fyra professorer i pedagogik.

Sverige är skakat. Skolans kvalitet är kritiserad från alla håll och kanter. Ingen tycks förstå orsakerna till att svenska 15-åringar presterar allt sämre på de av OECD arrangerade Pisa-testerna. Vad är det som skolor i de flesta andra länder i världen gör bättre än vad vi gör?

Läs artikel av Eva Alerby, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet, P O Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Jönköping och Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna i DN Debatt

Publicerad