Här är Dalarnas främsta unga forskare

08 mar 2016 13:47
För tredje året i rad stod Högskolan Dalarna som värd för Unga Forskares lokala utställning i Dalarna.

Deltagare var gymnasieungdomar från hela länet som alla hoppades på att deras forskningsprojekt skulle ta dem till finalutställningen på Tekniska museet i Stockholm. 

Mats Hallström, bördig från Leksand, är till vardags student på Lunds Tekniska Högskola, idag befann han sig i Borlänge som representant för Unga Forskare och lokal tävlingsledare.

– Det här är en av tio lokala tävlingar som leder fram till finalen i Stockholm. Det är extra kul att vara i Dalarna där det finns det ett stort engagemang från Högskolan, företagen och gymnasieskolorna. Historiskt har det också gått väldigt bra i den nationella tävlingen för projekten från Dalarna.

Mats berättar att den gemensamma nämnaren för projekten är vetenskap och kreativitet, något som tar sig olika uttryck i ungdomarnas utställningsmontrar.

Nils Paulsrud och Fredrik Nordström från Lugnetgymnasiet i Falun har intresserat sig för kombinatorik och undersökt hur många olika positionskombinationer det går att få fram med tre legobitar i samma färg av modellen 2*1, för att sedan jämföra resultatet med vad som händer när de adderar en legobit med avvikande färg i kombinationen.

– Vi villa göra ett gymnasiearbete inom matematik och samtidigt göra det konkret och lätt att relatera till, därför kändes det kul att arbeta med legobitar, berättar Fredrik.

En annan ung forskare är Mustafa Al-Janabi, också han från Lugnetgymnasiet i Falun, hans ambition har varit att ta fram ett pedagogiskt verktyg för att åskådliggöra processen för proteinsyntes.

– Jag har skapat ett visuellt dataprogram. Ambitionen är att det ska användas i undervisningssammanhang för att öka intresset för molekylär biologi i allmänhet och proteinsyntesen i synnerhet. 

Hur vi kan och bör använda tekniska hjälpmedel i den naturvetenskapliga undervisningen är en frågeställning som också intresserat Anton Johansson från Soltorgsgymnasiet i Borlänge. Hans projekt bygger på en fältstudie där han undersökt betydelsen av tekniska hjälpmedel för studieresultatet i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet.

– Jag tyckte att det var intressant att dels se vilken effekt de tekniska hjälpmedlen får och samtidigt undersöka vilken inställning som lärarna har till att använda dem i undervisningen.

15 olika projekt deltog i utställningen och vid dagens slut hade en jury bestående av representanter från Högskolan Dalarna och ABB det svåra uppdraget att välja ut de fyra bidrag som får representera Dalarna i den nationella finalen. De ambitiösa projekten och lyckliga vinnarna blev:

Frida Knutsson, Hagströmska Gymnasiet för bidraget Optimal näringsfysiologogisk förberedelse, Inför hög fysisk prestation, Inriktning elitidrott

Olivia Norlin , Lugnet gymnasiet för bidraget Framtida översvämningsscenarier i Falun

Niclas Samuelsson, Martin Koch Gymnasiet för bidraget Birds on wire

Mustafa Al-Janabi, Lugnet gymnasiet för bidraget Interaktiv simulering av proteinsyntes

Följande stipendier delades ut:  

Unga forskares Vattenstipendium: Eric Marcus, Leksands Gymnasiet för bidraget Vattholmsskären - blivande naturreservat

Stiftelsen Teknikdalens pris: Mustafa Al-Janabi, Lugnetgymnasiet för bidraget Interaktiv simulering av proteinsyntes

Teknikerjaktens pris: Frida Knutsson, Hagströmska gymnasiet för bidraget Optimal näringsfysiologogisk förberedelse, Inför hög fysisk prestation, Inriktning elitidrott

ABB-s stipendium: Andreas Holmgren, Falu frigymnasium för bidraget Auxierre

Publicerad