Har läroboken i historia spelat ut sin roll?

03 jun 2014 17:16
Under tisdagens första licentiatseminarium var det dags för Annie Olsson att försvara sin avhandling ”Läroboken i historieundervisningen. En fallstudie med fokus på elever"

Annie Olsson gladde sig åt att äntligen få hålla i sin alldeles färska, nytryckta avhandling. Opponent var Fil. Dr Jenny Wiksten Folkeryd, Uppsala universitet.

Läroboken är fortfarande det mest använda läromedlet i skolan, men vad tycker egentligen lärarna och eleverna? Annie Olsson, gymnasielärare i historia och svenska på Östra gymnasiet i Huddinge, har undersökt attityderna till historia, historieundervisning, lärobok och läroboksanvändning hos såväl elever, lärare och läroboksförfattare.

Det visade sig att deras attityder ibland kunde stå ganska långt ifrån varandra, men att de också kunde sammanfalla. Att språket i böckerna kan utestänga elever var en vanlig kommentar. Många elever föredrog film eller föreläsningar men likväl använde de läroboken mest. Lärarens entusiasm för ämnet och en varierad undervisning med olika typer av läromedel var enligt de flesta den mest framkomliga vägen.

Det var en glad och lättad respondent som efter några timmars grillning tog emot blommor och lyckönskningar. Efter 2,5 års studier på Forskarskolan är licentiatavhandlingen äntligen klar. Hur ser hon på framtiden?

– Nu närmast går jag tillbaka till min lärartjänst. Vi är några i forskargruppen som har planer på att göra något tillsammans. När man nu har hållit på med läroböcker är man lite sugen på att skriva en egen!

Annie Olsson tror att läroboken absolut har en framtid, men i en annan form.

– De digitala läroböckerna erbjuder helt andra möjligheter. Då spelar bokens tjocklek ingen roll, han man den i en app kan den vara hur lång som helst. Då kan du välja själv ur materialet vad och hur mycket du vill läsa.

Text & bild: Agneta Barle

Publicerad