Historiskt när Högskolans första egna doktor firades

15 mar 2015 20:47
Högskolan Dalarna firade i fredags Akademisk högtid. Vid ceremonin promoverades Högskolans första egna doktor, Mengjie Han, nya professorer installerades och ett flertal doktorer och docenter fick sina utmärkelser.

Ceremonin inleddes med procession där samtliga huvudpersoner tågade in till Högskolans egen marsch. Rektor Marita Hilliges höll därefter ett välkomsttal och framhöll den historiska händelsen att Högskolan för första gången kan promovera en egen doktor. Ett värdefullt bevis på Högskolans framgångsrika arbete.

Ordförande för Sveriges Universitets och Högskolors Förbund, Helen Dannetun, stod sedan på tur att välkomna alla nya forskare.

– Ni har en viktig roll att fylla och förväntningarna på er är stora.

Dekan Thomas Sedelius var utsedd att promovera filosofie doktor Mengjie Han.

– Vi har haft en egen forskarutbildning och arbetat länge för att också få en egen forskarutbildningsrätt. Den erhöll vi 2012, i mikrodataanalys. Det är en stor bedrift att ro en doktorsavhandling i land så det är en ära för mig att idag få promovera vår första egna doktor.

Vidare firades alla nya doktorer som genomgått sin forskarutbildning och avlagt doktorsexamen vid andra lärosäten. Två lektorer befordrades på konstnärlig grund för sitt kvalitativa arbete och för första gången gratulerades lärare som framgångsrikt bidragit till högskolans pedagogiska utveckling med titeln excellenta och meriterade lärare. Högskolan Dalarna kan dessutom stoltsera med 15 nya docenter, något som signalerar vetenskaplig senioritet.

Näst på tur att uppmärksammas var sju nya professorer, som installerades med medalj och diplom av rektor Marita Hilliges.

– Det här är ett konkret bevis på att vår forskning växer och håller hög kvalitet, sa hon. Vi har höga förväntningar på er, ni ska vara förebilder och någon att se upp till. Jag vill skicka med tre ord; öppenhet, mod och ansvar. Låt dess värdeord prägla ert fortsatta arbete. Jag är övertygad om att ni utan svårighet kommer att leva upp till våra förväntningar. 

Studentkårens pedagogiska pris gick till Mikael Jorhult, tekniker vid ljud- och musikproduktionsutbildningen. Tack vare sitt engagemang, både utanför sina arbetsområden och efter arbetstid, har han inspirerat och peppat många studenter. 

Högskolans samverkanspris går till någon som visat föredöme i genuint partnerskap. I år gick priset till två personer som först nominerats av personal och partners och sedan valts ut av en jury. Pristagarna i år var Göran Larsson och Fatumo Osman.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad