Hög kvalitet under vårddagen

15 jan 2015 13:39
Den 14 januari hölls FoU-Marknad på Högskolan Dalarna i Falun. Det är en kompetensutvecklingsdag som vårdutbildningarna på Högskolan har arrangerat sedan 2006 och brukar gå av stapeln i januari varje år – sista terminsveckan.

Dagen är tänkt att skapa mötesplatser för vårdsektorn där studenter kan presentera sina examensarbeten och där landsting, kommuner och privata vårdgivare kan presentera sina projekt och sin forskning.

Det hela hålls ihop med ett så kallat marknadstorg där vårdgivare får möjlighet att presentera sina verksamheter i montrar, både landsting, kommuner och privata aktörer.

– Vi är här för att locka vårdfolk till vår arbetsplats. Det kan vara sjuksköterskor som fortfarande studerar, men det kan också vara yrkesverksamma sjuksköterskor som är intresserade av att prova något annat, säger Irmeli Villemy om är en av avdelningscheferna på ortopedmottagningen på Falu Lasarett.

Ytterligare en anledning till att ortopedmottagningen ställer ut under denna dag är att öka kunskapen om vad ortopedi innebär.

– Vi vill gärna berätta om yrket som sådant och vad ortopedi är för något. Vi har fått stort gensvar och många har varit intresserade av vårt arbete, säger Irmeli Villemy.

Drygt 40 presentationer och föreläsningar hölls i Högskolans föreläsningssalar under dagen. En av dem var ”Att vänta på organtransplantation”. Studenterna Jonna Adolfsson-Skinnar och Caroline Österberg presenterade sitt examensarbete om hur patienter upplever väntan på ett livsnödvändigt organ. Uppsatsen beskrev en forskningsöversikt över tidigare forskning.

– Vi har fått flera intressanta resultat som kan vara mycket viktiga för sjuksköterskor att känna till när de står inför en patient som väntar på en organtransplantation. Bland annat har de en helt annan tidsuppfattning än vad friska människor är vana vid. Behovet av information om sin operation är mycket påtagligt och patienterna är också mycket beroende av kontakt med anhöriga, säger Caroline Österberg.

Jan Florin är avdelningschef på Högskolan Dalarna och är nöjd med dagen, men skulle gärna se fler besökare under framtida kompetensutvecklingsdagar.

– Kvalitetsmässigt är jag oerhört nöjd med dagen. Presentationerna har varit mycket gedigna och intressanta. Tyvärr har vi lite lägre besökarantal än vad vi brukar ha. Jag tycker det är synd att så få tar chansen att delta på denna närmast gigantiska kompetensutvecklingsdag, säger Jan Florin, avdelningschef, Högskolan Dalarna.

Text och bild: Henrik Sjögren

Publicerad