Höga vågor i paneldiskussionen om Cassons nya bok

08 okt 2015 21:13
Vad är egentligen högskolans ansvar gentemot studenterna och samhället i stort? Den frågan vill Andrew Casson (vicerektor för Högskolan Dalarna) belysa i sin nyskrivna bok Högskolans ansvar – Principer för utveckling av den högre utbildningen.

Torsdagen den 8 oktober 2015 var det boksläpp på i Högskolan Dalarnas bibliotek, med tillhörande paneldiskussion.

Hur fungerar högskolans roll att rusta studenter inför framtiden? Hur utvecklas studenter till självständiga individer på en föränderlig arbetsmarknad? Finns det krafter som vill baka människor i de formar som marknadskrafterna kräver?

Detta var några av frågorna som Andrew Casson väckte i sitt inledningsanförande till paneldebatten om hans nyskrivna bok.

Högskolan som institution bör ta en större roll i den politiska debatten, försöka att stå emot marknadskrafterna och dessutom ha som yttersta mål att alla ska få högskoleutbildning, är några tankar ur boken som Casson framförde.

Tankar och idéer som inte alla inbjudna gäster höll med om.

I den paneldebatt som följde gick vågorna stundom gick höga. De inbjudna paneldeltagarna var Nakheel Sharaya, ordförande i Högskolan Dalarnas studentkår, Ingegerd Palmén, tidigare rektor vid Mälardalens högskola, Jens Runnberg, politisk redaktör vid Dalarnas Tidningar och Jonas Stier, professor vid Mälardalens Högskola.

Jens Runnberg var mycket kritisk till vissa delar av innehållet som han jämförde med klassisk nostalgisk socialdemokratisk retorik. Han pekade även på idéer i boken som han ansåg vara ”rena konspirationsteorier”. Som till exempel tanken om att det kan finnas krafter som vill hålla en grupp människor borta från bildning på grund av att marknadskrafterna kräver detta. 

– Det uttrycks en skepsis mot marknaden som är närmast stötande, sade han bland annat.

Andrew Casson framhävde dock högskolans möjligheter och (som han tycker) skyldigheter att vara en plats för dels ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte genom samtal och dels ett forum för att problematisera angelägna och aktuella politiska frågor. Det kan ibland innebära att man tar tydlig ställning.

I frågestunden som följde debatterades bland annat högskolornas roll i stora samhälleliga händelser, som bland annat den pågående migrationskrisen.

Publicerad