Högre cathepsin S nivåer i blodet har ett samband med inflammation, insulinresisten och är en riskfaktor för förtidig död och att utveckla diabetes

04 dec 2014 07:30
Med avhandlingen ”Cathepsin S as a Biomarker of Low-grade Inflammation, Insulin Resistance, and Cardiometabolic Disease Risk” har Elisabeth Jobs studerat samband mellan cirkulerande nivåer av Cathepsin s och olika sjukdomstillstånd i kroppen.

Eftersom det fanns samband med olika sjukdomstillstånd undersöktes möjligheterna att påverka cathepsin S nivåer med en nordisk kost.

I stora delar av världen ökar övervikt och fetma lavinartat. Fetma är nära sammankopplat med hjärtkärlsjukdomar, diabetes, cancer och för tidig död, men än idag vet vi inte vad som är orsaken. Fettvävnaden utsöndrar olika ämnen, som kan vara en del av länken mellan fetma och sjukdomar. Cathepsin S är ett ämne i kroppen som får immunförsvaret att fungera och sårskador att läka. Trots cathepsin S viktiga funktioner så verkar det även ha negativa egenskaper.

Studier har visat att det finns ökade mängder cathepsin S vid olika sjukdomstillstånd, såsom inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och fetma. Cathepsin S har föreslagits vara länken mellan fetma, hjärtkärlsjukdomar och insulinresistens.

I studien visas att det kan finnas ett samband mellan ökade blodnivåer av cathepsin S och sjukdomstillstånd i kroppen, såsom inflammation, insulinresistens, risk att utveckla diabetes och ökad risk att dö i förtid även hos normalviktiga individer.

Idag pågår det forskning kring att ta fram läkemedel som kan hämma cathepsin S, vilket har visat goda resultat i att hämma åderförkalkning och cancerspridning. Men ingen tidigare forskning har gjorts för att se om det är möjligt att sänka cathepsin S nivåer i blodet med exempelvis livsstilsförändring.

Elisabeths studie visade att intag av en hälsosam nordisk kost under sex veckor sänker halten av cathepsin S i blodet. Men eftersom försökspersonerna gick ner i vikt och även förbättrade sina blodfetter, kan det inte uteslutas att sänkningen av cathepsin S orsakades av detta och inte kosten i sig.

I studien hittades ett samband mellan högre cathepsin S nivåer i blodet och ökad inflammation även hos normalviktiga individer. Ökade cathepsin S nivåer är kopplat till insulinresistens även hos individer utan diabetes. Dessutom är cathepsin S en riskfaktor för att utveckla diabetes. Individer med förhöjda serumnivåer av cathepsin S är har en ökad risk för en för tidig död. 

Elisabeth Jobs disputerar torsdagen den 4 december kl 13:00 i sal IV, Universitetshuset, Uppsala universitet