Högskolan Dalarna beviljas 2 940 000 kronor till forskning inom arbetsmiljö

09 jan 2015 16:12
Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna har beviljats medel för att följa och utvärdera tio fall, där arbetsgivare har investerat i att göra de anställda mindre utsatta för kemiska hälsorisker, fysiska arbetsmiljöfaktorer och belastningsskador.

AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kr i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat för forskning kring mobbning ur ett chefsperspektiv, krocken som uppstår när den enas hemmiljö blir den andras arbetsplats, utveckling av ”rörliga kontor” och sambandet mellan långvarig ökad arbetsbörda och risken att drabbas av depression.

Ing-Marie Andersson på Akademin Industri och samhälle vid Högskolan Dalarna har beviljats 2 940 000 kronor för att utvärdera effekter av arbetsmiljöförbättrande åtgärder skriver AFA Försäkring i ett pressmeddelande. 

Arbetsgivare gör betydande investeringar för att minska riskerna för arbetsskador, men ger satsningarna någon effekt? Det förekommer att man inte tar tillvara möjligheterna som investeringarna ger. Ett exempel är att lyfthjälpmedel och ergonomiska stolar inte alltid får de förväntade effekterna, därför att de anställda inte använder hjälpmedlen på ett effektivt sätt.

Källa: AFA Försäkring

Publicerad