Högskolan Dalarna beviljas 392 000 kronor för projektet "Förstudie Energikompetenscentrum"

29 jan 2015 13:14
Region Dalarnas arbetsutskott har beviljat Högskolan Dalarna 392 000 kronor som medfinansiering av projektet ”Förstudie Energikompetenscentrum”.

Målet med förstudien är att identifiera och beskriva kunskapsområden inom energiområdet där Högskolan Dalarna kan uppnå internationell excellens. Samarbetsformer för ett kommande energikompetenscentrum vid Akademin Industri och samhälle och övriga aktörer verksamma ska utarbetas.

Källa: Region Dalarna

Publicerad