Högskolan Dalarna beviljas EU-medel för forskning och samverkan inom besöksnäringen

12 maj 2016 08:00
Högskolan Dalarna har av EU beviljats knappt fem miljoner kronor för att under tre år genomföra ett projekt för att stärka forskningen inom besöksnäringen i samverkan med regionens näringsliv.

Den totala budgeten är ca 10 miljoner kronor där övriga finansiärer består av Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Projektet startar redan 1 juli, 2016. 

Centrum för besöksnäringsforskning - CeTLeR

Projektet syftar till att etablera ett kunskapscentrum vid Högskolan Dalarna för forskning och samverkan inom besöksnäringen. Centrumbildningen heter Centrum för besöksnäringsforskning, eller på engelska Centre for Tourism and Leisure Research (CeTLeR).

Syftet med centrumet är att stärka forskningen om besöksnäringen och öka forskningsintensiteten i regionens företag, genom kunskapsförmedling och nya samarbeten inom områdena turism, upplevelser, handel, kultur och sport. Både regionala, nationella och internationella nätverk och samarbeten inom forskning och utveckling ska stärkas och komma till nytta för regionens aktörer inom besöksnäring.

Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, etableras som kunskapsnod och forskningsstöd inom Region Dalarnas prioriterade kunskapsområde innovativ upplevelseproduktion.

Publicerad