Högskolan Dalarna beviljas ytterligare 1 miljon kronor från VINNOVA

11 jun 2014 23:10

Forskningsprofilen Hälsa & välfärd har tidigare (2013) beviljats 1 miljon kronor från Verket för innovationssystem (VINNOVA) för strategisk samverkan med regionen kring forskningscentra Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS) samt Äldre och åldrande (ReCALL). Nu beviljas ytterligare 1 miljon kronor. 

Forskningscentret för Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS) utvecklar kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg. Centret för Äldre och åldrande (ReCALL) bedriver forskning om äldre och åldrande. 

Båda är plattformar för forskning och samverkan mellan Högskolan Dalarna och verksamma inom Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg och andra akademiska kunskapscentra.

Publicerad