Högskolan Dalarna får sin första egna doktor

18 nov 2013 16:02

På fredag är det disputation på Högskolan Dalarna. Mengjie Han ska försvara sin avhandling i Tenoren i Borlänge. Det är många doktorander anställda vid Högskolan Dalarna som under åren fått ha sina disputationer i Dalarna, men det är första gången någon får doktorsexamen från Högskolan Dalarna.

– En milstolpe i Högskolans utveckling, ett bevis på att vi är ett fullvärdigt lärosäte. Vi har redan utvecklat utbildning från grund- till forskarnivå och kvalificerad forskning med stark doktorandmiljö. Nu visar Högskolan att vi kan ta ansvar för hela forskarutbildningen och dess kvalitet, säger Lars Petterson, dekan och ordförande i Högskolans forskarutbildningsnämnd.

Högskolan strävar efter att få möjlighet att bedriva egen forskarutbildning inom flera områden där forskningen är stark. Högskolan fick förra året sin första doktorsexamensrätt beviljad i mikrodataanalys. Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om att samla in data, utnyttja insamlad statistik som med avancerade dataprocesser och statistikmetoder uttolkas för att få fram beslutsunderlag. Mikrodataanalys gör det möjligt att bättre tolka omvärlden vilket är avgörande för företagsutveckling och effektiv samhällsplanering. Ett exempel på detta är Mengjie Hans avhandling. Han har utvecklat modeller som bland annat gör det möjligt att avgöra hur samhällsservice ska lokaliseras i Dalarna för att göra den optimalt tillgänglig med tanke på fördelningen av befolkningen och vägnätet.