Högskolan Dalarna får tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i kinesiska

19 maj 2016 09:35
Universitetskanslersämbetet beslutade den 17 maj att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i undervisningsämnet kinesiska.

Inom ämnet kinesiska vid Högskolan Dalarna bedrivs forskning rörande bland annat kinesiskt uttal hos svenska studenter och inom kinesisk didaktik. Högskolan Dalarna bedriver även internationella samarbeten inom ämnet kinesiska med ett antal universitet i folkrepubliken Kina och i Taiwan.

Högskolan Dalarna har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett gott anseende. Högskolan Dalarna erbjuder sedan tidigare Förskollärarprogrammet, grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt grundskolans årskurs 4-6, ämneslärarprogram årskurs 7-9 samt gymnasieskolan i flertalet olika ämnen. Dessutom erbjuds yrkeslärarprogram och en kompletterande pedagogisk utbildning för personer som redan har ämneskunskaper.

Språkämnet kinesiska har även tillsammans med språken engelska, fransk, japanska, spanska och tyska tilldelats kvalitetsmärkningen Excellence Associates in Quality för nätbaserat lärande. De nätbaserade språkutbildningarna vid Högskolan Dalarna räknas till de ledande i landet.

Publicerad