Högskolan Dalarna får tillstånd att utfärda masterexamen inom området Interkulturella studier

11 jun 2015 08:00
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda tvåårig masterexamen inom området Interkulturella studier.

Initialt kommer två masterprogram att startas inom huvudområdena afrikastudier och interkulturella litteraturstudier. Möjliga framtida huvudområden inom området Interkulturella studier är interkulturella religionsstudier, interkulturella språkstudier och internationella relationer. 

Masterprogrammen förbereder för forskarutbildning och för arbete inom till exempel internationella organisationer i Sverige och utomlands.

Universitetskanslerämbetet skriver i sitt beslut bland annat följande:

”De föreslagna masterutbildningarna har en hög relevans i dagens mångkulturella samhälle, både inom och utanför den akademiska världen. Utbildningarnas internationella prägel, speciellt det höga antalet internationella gästlärare och studenter med internationell bakgrund, skapar en lärandemiljö som ytterligare stärker den interkulturella inriktningen.”

Forskningsanknytning inom området Interkulturella studier garanteras av att lärarna inom områdets program är knutna till Högskolans forskningsprofil Kultur, identitet och gestaltning (KIG). 

Området för masterexamenstillstånd ligger väl i linje med Högskolans övergripande vision som betonar utveckling av kompetens och kunskap i Dalarna och regionen omkring i ett internationellt och globalt ansvarstagande perspektiv. 

Publicerad