30 och 15 års jubileum i Solenergi

16 okt 2014 08:00
Högskolan Dalarna firar 30 år av Solenergiforskning och 15 år för Magisterprogrammet i solenergi.

30 år av Solenergiforskning

1984 startades Solar Energy Research Centre (SERC) vid Högskolan under ledning av Lars Broman. SERC omfattade inledningsvis solvärmeforskning, system och komponenter i framförallt småskaliga system för enskilda hus. Verksamheten har sedan dess utvecklats och omfattar idag energiforskning mer allmänt inom uppvärmningssystem, småskaliga solelsystem, energieffektivisering i byggnader samt samhällsprocesser för omställning av energisystem. Energiforskningen utgör den större delen av forskningen inom Högskolans forskningsprofil Energi, skog och byggd miljö som idag omfattar cirka 30 forskare varav knappt hälften är doktorander.

Magisterprogrammet i solenergiteknik 15 år

För femton år sedan startade Högskolan ett internationellt magisterprogram i solenergiteknik (European Solar Engineering School, ESES). Programmet har sedan i år också en tvåårig master i solenergiteknik, varav första året är gemensamt med magisterprogrammet.

Publicerad