Högskolan Dalarna firar akademisk högtid och promoverar Högskolans första egenutbildade doktor

12 mar 2015 15:30
Fredagen den 13 mars firar Högskolan Dalarna traditionsenligt sin akademiska högtid.

Då installeras sju nya professorer. Dessutom uppmärksammas gästprofessorer tillsammans med nya docenter och doktorer. För första gången ska också en doktor forskarutbildad vid Högskolan Dalarna promoveras. Då uppmärksammas också lärare som meriterat sig på pedagogiska grunder, som excellenta eller meriterade lärare. Vid högtiden delar Högskolan ut samverkanspris till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Dagen inleds med installationsföreläsningar i Högskolebiblioteket i Falun då de nyblivna professorerna delar med sig av sin forskning. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan. 

Vid Högskolan Dalarna hålls akademisk högtid vartannat år och i år firas sju professorer, fem gästprofessorer, 15 docenter, en egen doktor och 24 nya doktorer vid Högskolan som fått sin examen vid andra lärosäten, två lektorer befordrade på konstnärlig grund, och tre lärare befordrade på pedagogiska grunder.

Se Program för installationsföreläsningarna

Publicerad