Högskolan Dalarna gästföreläste i Leeds och London

22 dec 2015 21:11
Maria Engström, lektor i ryska vid Högskolan Dalarna, inbjöds under december för att gästföreläsa vid Universitetet i Leeds och på Pushkin House event ”30 år av förändring: Rysk kultur sedan Perestoikan” i London.

Marias forskning fokuserar på den postsovjetiska ryska konservatismen, den ortodoxa kyrkans roll i ryska politiken samt imperial estetik i rysk litteratur och konst.

Hennes föreläsning på Pushkin House handlade om samtida konst i Ryssland: dess plats i spetsen för förändring under Perestroika (1986-1991) och dess roll i Putins nya konservativa kulturpolitik. Pushkin House är en mötesplats för alla intresserade av den ryska kulturen, med fokus på anglo-ryska kulturellt utbyte. 

Vid Universitetet i Leeds som har en lång ryska studier tradition gästföreläste Maria om samtida ryska radikala konservatism i konst och politik som en del av en europeisk nonkonformistiska tradition, och som ett ambitiöst projekt för en så kallad alternativ globalisering.

Publicerad