Högskolan Dalarna gör det lättare för människor i utvecklingsländer att använda solel

09 feb 2016 08:00
Behovet av att förse miljontals människor världen över med el har skapat en marknad för dieselgeneratorer. Tack vare sjunkande priser på solpaneler (PV) kombineras solel och generatorer i större och större utsträckning i så kallade hybridsystem.

Dessa kan användas för att förse skolor, sjukhus och andra verksamheter med tillförlitlig, miljösmart och prisvärd el på platser där det inte finns något elnät.

Caroline Bastholm på Högskolan Dalarna forskar på just sådana elsystem för elektrifiering av landsbygden i Tanzania. Bastholm ingår även i en internationell expertgrupp, IEA-PVPS, som arbetar med solel för regional utveckling. Som en del av sin forskning och sitt arbete i expertgruppen har Bastholm tagit fram en manual för användandet av små PV-diesel hybrid system.

- Att använda ett PV-diesel hybrid system på ett sätt som gör att det håller länge och förser användaren med den el som behövs till ett vettigt pris kräver att man lär känna och förstår sitt elsystem. Det är inte helt enkelt, om man inte vet vad man skall titta efter.” säger Bastholm.

Den framtagna manualen är enkel, och riktar sig till människor som inte har någon tidigare erfarenhet av elsystem. Inte heller behöver man ha tillgång till komplicerad mätutrustning, eller ens en dator för att kunna använda manualen och utvärdera användningen av sitt elsystem.

Publicerad