Högskolan Dalarna har beviljats 17 miljoner för Dala Sports Academy - från idé till innovation för hälsa

16 jun 2015 13:59
- Vi är oerhört glada för det finansiella stöd vi fått och stolta över Dala Sports Academy (DSA) säger Marita Hilliges rektor vid Högskolan Dalarna.

I DSA har akademi, näringsliv, offentliga organisationer och den ideella sektorn arbetat tillsammans. I Högskolans vision kallar vi det att samskapa. DSA har genom ny kunskap och möten mellan engagerade aktörer, bidragit till att befintliga företag stärkts, nya företag startats, och många nya innovativa produkter och tjänster utvecklats. DSA är arena där vi vill fortsätta att tillsammans skapa ett aktivare samhälle, fortsätter Marita Hilliges.

Projektets övergripande målsättning är att genom forskning och utveckling stärka spetskompetenser, processer och testarenor för att skapa ett internationellt ledande och behovsstyrt kluster. Vidare syftar Dala Sports Academy till att utveckla innovationsprocesser och att etablera ett hållbart företagsnätverk inom området idrott och hälsa.

Högskolan Dalarna har stora förutsättningar att driva utveckling inom detta område, bland annat genom den erfarenhet av behovsstyrda utvecklingsprocesser som byggts upp under tidigare projektperioder, den väl fungerande samverkan som etablerats med samverkanspartners och de unika möjligheterna som finns på Högskolan Dalarna i form av testlabb och forskning inom området. Länets starka idrotts- och hälsoprofil är också en viktig förutsättning för projektet.

- Nu får vi möjlighet att vidareutveckla effektiva processer för att i samverkan med näringsliv, offentlig- och ideell sektor arbeta för ökad tillväxt och livskvalitet, säger Sofia Brorsson samverkansansvarig på Högskolan Dalarna och Johanna Jansson som båda är huvudansvariga för projektet. 

Finansiärer för projektet är Tillväxtverket, Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Falu- och Borlänge kommun.

Publicerad