Högskolan Dalarna samlade regionens verksamma lärare i idrott och hälsa

19 maj 2016 16:06
Under torsdagen arrangerade Högskolan Dalarna nätverksträff för regionens verksamma lärare i idrott och hälsa.

Temat för dagen som samlade 64 deltagare var undervisning och bedömning i friluftsliv.

Erik Backman inledde med en föreläsning om friluftsliv och dess plats i kursplanen för idrott och hälsa. Därefter tillbringades dagen med praktiska övningar som underlag för diskussioner om lärande, undervisning och bedömning av elevers kvalitativt skilda nivåer av kunnande. 

– Det är viktigt med nätverksträffar och få ta del av såväl forskning som varandras lärarerfarenheter. Förhoppningsvis har vi inspirerat till många nya tankar kring undervisning och bedömning i friluftsliv, säger Solveig Ahlin som tillsammans med sin kollega Erik Backman organiserade nätverksträffen. 

Publicerad