Högskolan Dalarna skriver avtal med Rwanda Universitetet

30 apr 2015 18:17
Högskolan Dalarna har i dag skrivit avtal med institutionen för lärarutbildning vid Rwanda Universitet (RU) för utbyte av kunskap.

Projektet syftar bland annat till att stärka det nätbaserade lärandet för att nå ut till de mindre lärarutbildningarna som är under utbyggnad i Rwanda.

Rwanda Universitetet bidrar med kunskaper i Östafrikas geografi och historia till Geografiprogrammet och African Studies. Högskolan Dalarna förmedlar teoretiska och praktiska kunskaper i GIS (II).

Det senare möjliggörs genom de utmärkta förutsättningar som finns på Rwanda Universitetet för att använda IKT till att förmedla kunskap. Intresse finns även för ett fördjupat samarbete i IKT-teknik och pedagogik.

Samarbetet med Rwanda Universitetet öppnar även för samarbete med andra ämnen på Högskolan Dalarna. Ett särskilt intresse för samarbete i didaktik finns.

Publicerad