Högskolan Dalarna tilldelas 2,2 miljoner kronor för kvalitet och prestation av samverkan

22 jun 2016 14:27

Högskolan Dalarna har av Vinnova tilldelats 2,2 miljoner kronor för kvalitet och prestation av samverkan. Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för att värdera universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället. Värderingen omfattas av såväl kvalitet som prestation av samverkan inom både utbildning och forskning baserat på självvärdering och en samverkanspartsvärdering. 

- Det är glädjande att vi som regional högskola ligger mycket bra till i jämförelse med övriga inom samma kategori. Tillsammans med våra samarbetspartner lokalt och globalt arbetar vi aktivt för att skapa kunskap. Vi tycker att betydligt fler borde ha en akademisk utbildning eftersom det stärker både individen och samhället. Denna värdering visar att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete  säger prorektor Marie Klingberg Allvin.

Högskolan Dalarna tilldelades omdömet ”mycket goda samverkansaktiviteter och resultat” med följande resultat: 

Lärosätet bedöms beskriva mycket goda samverkansaktiviteter och resultat.

I underlaget och intervjun beskrivs flera intressanta samverkansaktiviteter som uppvisar en bredd av samverkansformer och -parter. Bedömarna lyfter särskilt fram innovativa exempel på samverkan med byggsektorn, skogsnäringen och civilsamhället och uppmuntrar lärosätet att överföra lärdomar från dessa för att utvecklas samverkan inom andra områden. Bedömarna noterar att lärosätet på ett medvetet sätt arbetar för att skapa engagemang hos samverkansparter med målet att öka kvaliteten på samverkan. Många av fallbeskrivningarna bedöms ha en hög grad av ömsesidighet, samskapande och samhällsnytta men enligt bedömarna finnsbetydande variationer. Underlaget visar på ett trovärdigt sätt att samverkan skapar resultat som är betydelsefulla för såväl utbildning och forskning som för omgivande samhället. Resultatuppföljningen inkluderas på ett tydligt sätt i lärosätets kvalitetsarbete och uppfattas enligt bedömarna vara föredömligt. Bedömarna noterar att lärosätet genom samverkan använder omvärldens behov för att bygga interdisciplinär kompetens som utvecklar kvalitet och relevans i kärnverksamheten och vill uppmuntra lärosätet att använda detta angreppsätt systematiskt och strategiskt för att stärka lärosätets profil.


Publicerad