Högskolan Dalarna tilldelas ca 1,9 miljoner kronor till forskningsprojekt för att minska kemiska risker

30 jun 2016 11:40
En betydande del av arbetssjukdomar som cancer, hjärt-kärl och lungsjukdomar kan härledas till exponering för kemiska riskfaktorer i arbetet.

Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna har av AFA Försäkring beviljas 1 958 000 kronor för att ta fram ett förslag på hur den internationellt etablerade metoden ”Stoffenmanager”, kan implementeras på svenska arbetsplatser, för att minska de kemiska riskerna.

Förutom forskningsprojektet "Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser" har AFA Försäkring beviljat anslag till ytterligare tio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till en minskning av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

För mer information se pressmeddelande från AFA Försäkring.

 

 

Publicerad